Symfonieorkest Vlaanderen
Sophie Callewaert

SOV-Express: SOV-Invasie

Met het artistieke project SOV-Express: SOV-Invasie palmt Symfonieorkest Vlaanderen scholen in de wijk Nieuw Gent in van schoolpoort tot refter, van klaslokaal tot speelplaats. 

Orkestinvasie in de lagere scholen van Nieuw Gent

De muzikanten van SOV kennen goed hun weg in de Gentse wijk Nieuw Gent. Enkele keren per seizoen trekken ze in groepjes met hun instrumenten naar de lagere scholen in deze levendige buurt. Een hele dag lang palmen ze het volledige schoolgebouw in: er weerklinkt muziek in de klassen, de gangen, de refter, de speelplaats ... Tijdens klassikale leren de leerlingen het symfonische orkest kennen en maken ze samen muziek.

De Orkestspecialist 

In 5 afleveringen kruipt Stefaan De Rycke, violist in het orkest, in de rol van 'De Orkestspecialist'. Zo heet hij leerlingen welkom in de wondere wereld van het symfonieorkest. Alle afleveringen zijn te vinden in een afspeellijst op YouTube.

Dit digitale traject ontstond in 2020, toen COVID-19 een orkestinvasie helaas onmogelijk maakte. Via dit digitale voortraject werden kinderen toch muzikaal geprikkeld.

i.s.m. Nieuw Gent Vernieuwt, het stadsvernieuwingsproject dat bouwt aan een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod en talentontwikkeling in Nieuw Gent.

Outreach

De muziek die we maken is een basisrecht voor eenieder. Symfonieorkest Vlaanderen is maatschappelijk geëngageerd en kijkt ook naar de wereld buiten de concertzaal! Onder de noemer SOV-Express gaan onze musici op stap en bouwen bruggen via muziek.