Het orkest & Greentrack

Symfonieorkest Vlaanderen is lid van vzw Greentrack Gent. Samen met een aantal spelers uit de Gentse kunstensector zette het orkest haar handtekening onder het Greentrack-charter met als belofte duurzamer en ecologischer te werken. Dit om de ecologische voetafdruk van de kunstensector te verkleinen.

Greentrack Gent is een vzw die de Gentse cultuursector verenigt rond de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een duurzame en rechtvaardige toekomst, en intussen 48 leden telt. Begin 2018 ontving ook Symfonieorkest Vlaanderen het Greentrack-logo.

 

Een duurzaam orkest > wat doen we nu al? 

  • Water- en energieverbruik wordt geregistreerd, om zowel de infrastructuur als het beleid continu te verbeteren en zuiniger te maken.
  • Afval beperken en sorteren van papier, PMD, glas en restafval.
  • Een pak minder drukwerk dan voorheen.
  • Een deelfiets voor personeelsverplaatsingen.
  • Werknemers die met de fiets komen, ontvangen een fietsvergoeding. Zo wordt fietsverkeer bij onze werknemers aangemoedigd.
  • Een parkeervrije site.
  • Intensief delen van ruimtes in ons gebouw op de Bijlokesite.