Wouter Maeckelberghe

Flanders Symphony Orchestra

The Flanders Symphony Orchestra (FSO) is one of Belgium’s leading orchestras. Composed of highly committed and passionate musicians, and led by renowned conductors, the Flanders Symphony Orchestra both commissions and performs new compositions as well as electrifying renditions of the main symphonic repertoire from the classical period onwards.

The Flanders Symphony Orchestra (FSO) has been a fixed value in the Flemish cultural landscape for sixty years. Composed of sixty highly committed and passionate musicians, and led by renowned conductors, The Flanders Symphony Orchestra both commissions and performs new compositions of contemporary music as well as electrifying renditions of the main symphonic repertoire from the classical period onwards.

The Flanders Symphony Orchestra fulfills an exemplary role in creating opportunities for young and talented musicians, composers, soloists and conductors. In addition, the Orchestra makes music from both past and present accessible to as wide and diverse an audience as possible in Flanders and beyond.

The orchestra was founded in 1960 by Dirk Varendonck, also the orchestra’s first conductor. From 1986 onwards the orchestra was conducted by Patrick Peire, Robert Groslot and Fabrice Bollon. The orchestra went through a thorough reformation in the mid-1990s. Principal conductors have included David Angus, Etienne Siebens, Seikyo Kim and Jan Latham-Koenig. As from the concert season 2019-20, the Estionan Kristiina Poska is the new chief conductor of the Flanders Symphony Orchestra.

In addition to the concert series in Antwerp, Bruges and Ghent, the Flanders Symphony Orchestra is a welcome guest at both national and international venues.


Our mission and vision

Mission

The Flanders Symphony Orchestra stimulates a diverse and curious audience at home and abroad, with high quality performances of orchestral music from the past and present. The orchestra is flexible and enterprising and functions as a breeding ground for talent and innovation.

Vision

 • Thanks to its unique orchestral culture, continuous concern for quality, strong collaborations, exciting programming and social anchoring and commitment, the Flanders Symphony Orchestra is one of Belgium's leading orchestras.
 • FSO is a fixed value in Flanders. From its strong regional operations, with Ghent as its home port, the orchestra is also a welcome guest on international concert stages.
  As a flexible and enterprising orchestra, the Flanders Symphony Orchestra reaches a committed audience.
 • FSO is always on the lookout for the creators and performers of tomorrow, and challenges them to enter into dialogue with the orchestra of the future through sustainable development paths.

The Flanders Symphony Orchestra is supported by the Government of Flanders and the City of Ghent (member of the UNESCO Creative Cities of Music Network), and has been the orchestra in residence at Muziekcentrum De Bijloke Ghent since 2017.

Kaupo Kikkas

Onze missie en visie

Missie

Symfonieorkest Vlaanderen prikkelt een divers en nieuwsgierig publiek in binnen- en buitenland, met hoogstaande uitvoeringen van orkestmuziek uit heden en verleden. Het orkest is flexibel en ondernemend, en vervult vanuit zijn maatschappelijk engagement een labofunctie voor talent en innovatie.

Visie

 • Dankzij een unieke orkestcultuur, een continue zorg voor kwaliteit, sterke samenwerkingen, een spannende programmering en een maatschappelijke verankering en engagement, is SOV een van de meest toonaangevende orkesten van België.
 • Symfonieorkest Vlaanderen is een vaste waarde in Vlaanderen. Vanuit een sterke regionale werking, met Gent als thuishaven, is Symfonieorkest Vlaanderen ook een graag geziene gast op internationale concertpodia.
 • Als flexibel en ondernemend orkest bereikt Symfonieorkest Vlaanderen een geëngageerd publiek.
 • Symfonieorkest Vlaanderen ontdekt makers en uitvoerders van morgen, en daagt hen uit om via duurzame trajecten in dialoog te treden met het orkest van de toekomst.

Goed bestuur, fair practices en integriteit inzake psychosociaal welzijn

Symfonieorkest Vlaanderen is een hedendaagse onderneming die respectvol en integer omgaat met al zijn medewerkers en actoren uit het veld. SOV onderschrijft - samen met de subsidiërende overheden - het grote belang van 'goed bestuur', fair practices en psychosociaal welzijn. SOV beschikt in het kader hiervan over:

 • een duidelijke en transparante werkwijze tussen de verschillende bestuurlijke niveaus, gebaseerd op checks & balances, met instrumenten waaronder een eenduidig protocol en een huishoudelijk reglement;
 • een strak beleid met betrekking tot een eerlijke én correcte verloning van al zijn medewerkers, en dit volgens het van kracht zijnde paritair commitée;
 • duidelijke richtlijnen rond het psychosociaal welzijn op de werkvloer met onder andere een duidelijk protocol omtrent grensoverschrijdend gedrag, daartoe opgeleide vertrouwenspersonen, en dit alles transparant geformuleerd en expliciteert in het arbeidsreglement. 

Partners

Symfonieorkest Vlaanderen geniet de steun van de Vlaamse Overheid en Stad Gent, en is sinds 2017 orkest in residentie in Muziekcentrum De Bijloke Gent.

 

Leer Symfonieorkest Vlaanderen kennen

 • In de video SOV 1-on-1 gaan Kristiina Poska, chef-dirigent, en Frederik Styns, intendant, in gesprek. Over hun muzikale dromen, eerste indrukken en het DNA van Symfonieorkest Vlaanderen.
 • Op onze pers-pagina verzamelden we onze Elektronic Press Kit, de biografieën van het orkest en de chef-dirigent, en enkele recente foto's.