Het orkest & Greentrack

Symfonieorkest Vlaanderen is lid van vzw Greentrack Gent. Samen met een aantal spelers uit de Gentse kunstensector zette het orkest haar handtekening onder het Greentrack-charter met als belofte duurzamer en ecologischer te werken. Dit om de ecologische voetafdruk van de kunstensector te verkleinen.

Greentrack Gent is een vzw die de Gentse cultuursector verenigt rond de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een duurzame en rechtvaardige toekomst, en intussen 48 leden telt. Begin 2018 ontving ook Symfonieorkest Vlaanderen het Greentrack-logo.

Een duurzaam orkest > wat doen we nu al? 

 • Water- en energieverbruik wordt geregistreerd, om zowel de infrastructuur als het beleid continu te verbeteren en zuiniger te maken.
 • We werken voor de catering samen met lokale & korte keten initiatieven.
 • Afval beperken en sorteren van papier, PMD, glas en restafval.
 • Een pak minder drukwerk dan voorheen.
 • Niet gebruikte papieren tickets worden afgegeven aan een school in de buurt en krijgen zo een tweede leven.
 • Een deelfiets voor personeelsverplaatsingen.
 • Werknemers die met de fiets komen, ontvangen een fietsvergoeding. Zo wordt fietsverkeer bij onze werknemers aangemoedigd.
 • Een parkeervrije site.
 • Intensief delen van ruimtes in ons gebouw op de Bijlokesite.
 • Met het traject 'SOV Express' reist het orkest naar die groepen toe die om uiteenlopende redenen niet naar de concertzaal kunnen komen.
 • De concertzalen waar we spelen zijn ook voor minder mobiele mensen toegankelijk.
   

Cookies

We use cookies and similar techniques to analyze the use of the website, to make it possible to display third-party content such as videos, and for various other applications. These cookies are also placed by third parties. By clicking “Yes, I accept”, you agree. If you do not agree, you can specify your preferences via the "Adjust settings" button. More information…

 • Cookies are required for the website to function properly. This way the content of your shopping cart will be remembered during the order and you can log in on the website with your account.
 • Cookies are also needed to enrich your experience on the website. For example, media from third parties such as videos. We also keep statistics to continuously improve the site.
 • Finally, cookies are used to process further information about our marketing activities, such as newsletters and advertisements, in the most efficient and personal way.

Cookie settings