Privacyverklaring

Bij Symfonieorkest Vlaanderen vzw zijn we ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en/of tickets aankoopt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Hierbij houdt Symfonieorkest Vlaanderen vzw zich aan De Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR). Dit is een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond gebruik van persoonsgegevens.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door de website met bepaalde pagina’s wordt meegestuurd en door uw browser wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies enerzijds om het gebruik van onze webshop voor tickets te faciliteren en het mogelijk te maken om in te loggen op onze website. Anderzijds maken we gebruik van Google Analytics-cookies om geanonimiseerde gebruiksstatistieken van deze website te raadplegen. Lees hier het privacybeleid van Google.

> Zonder cookies is het niet mogelijk om tickets te bestellen op deze website. De website kan geen informatie over uw bestelling meenemen naar de volgende pagina als uw cookies uitgeschakeld zijn.

U kunt cookies uitzetten via uw browser, maar hou er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten van de website niet langer zullen werken.

Verwerking persoonsgegevens

Symfonieorkest Vlaanderen vzw verwerkt en gebruikt persoonsgegevens om diensten te kunnen verlenen en aanbod en content te kunnen communiceren. Dit kan gaan om persoonlijke identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer. Ook houden wij uw bestelhistoriek bij en de eventuele kortingen die u ontving.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Uw gegevens worden bewaard tot 5 jaar na uw laatste ticketaankoop.

Symfonieorkest Vlaanderen vzw verzamelt persoonsgegevens op volgende manieren: 

  • Registratie via ticketaankoop

Bij aankoop van een ticket worden uw gegevens geregistreerd. U geeft zelf deze gegevens in bij het aanmaken van uw account op onze website. Deze gegevens worden bijgehouden in de CRM van onze ticketingsoftware. Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt om de afhandeling van uw ticket(s) te verzekeren en om u op de hoogte te houden van eventuele concert gerelateerde informatie. Ook kunnen wij u later nog informeren over gelijkaardige concerten.

  • Registratie door uw expliciete toestemming

Via de website en via info@symfonieorkest.be kan u zich inschrijven om ons drukwerk of om onze nieuwsbrief te ontvangen. Door u te registreren, geeft u ons expliciete toestemming om u op de hoogte te houden via het door u gekozen kanaal. U kan zich ten allen tijde weer uitschrijven of uw registratie wijzigen.

  • Publieksbeelden

Tijdens concerten is geregeld een sfeerfotograaf aanwezig. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website of via social media. Dit gaat vooral om beelden van de muzikanten en sfeerfoto’s van het publiek. Sporadisch kan u als toeschouwer wel herkenbaar zijn op een van de foto’s. Alle foto’s worden bewaard op het beveiligde netwerk van Symfonieorkest Vlaanderen vzw.

Sommige concerten worden gefilmd. Deze beelden worden achteraf mogelijks gemonteerd tot promotiefilmpjes. Deze kunnen worden gepubliceerd op de website, op facebook, via een nieuwsbrief en/of op het youtube kanaal van Symfonieorkest Vlaanderen vzw. Het kan gebeuren dat publiek hier op herkend wordt, hoewel er niet gefocust wordt op gezichten.

Symfonieorkest Vlaanderen vzw verwerkt persoonsgegevens met als doel: 

  • Gebruik van onze diensten (contractuele basis);

Wanneer u zich aanmeldt om tickets aan te kopen vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen verstrekken. Een ticket voor een voorstelling is persoonlijk en gegevens zijn nodig voor:
 

> het afleveren van de tickets
> toegangscontrole
> bepaling van tarieven
> servicemailing voor en/of na uw bezoek
> contactname in geval van programmawijziging of annulatie
 

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van onze ticketingsoftware en onze websiteprovider of hun toeleveranciers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

  • Communicatie (wettelijk: gerechtvaardigd belang);

Wanneer u e-mail of post naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen en beveiligd. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Occasioneel verstuurt Symfonieorkest Vlaanderen vzw e-mails met een aanbod voor voorstellingen die direct aansluiten bij een recent bezoek van onze klanten. Symfonieorkest Vlaanderen vzw verstuurt ook jaarlijks een papieren seizoensbrochure op basis van recente aankopen of inschrijving. Uitschrijven via info@symfonieorkest.be.

  • Marketing (wettelijk: toestemming);

Symfonieorkest Vlaanderen vzw maakt gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. We versturen geregeld informatie over ons actuele programma, zowel op papier als elektronisch. Iedereen is vrij om zich hierop in- en uit te schrijven.


> Nieuwsbrief: u schrijft zich in of uit op de algemene nieuwsbrief. U kan zich via de website makkelijk inschrijven. Uitschrijven kan via een link onderaan de nieuwsbrief zelf of via een mail naar info@symfonieorkest.be. U wordt niet automatisch ingeschreven op nieuwsbrieven op basis van uw aankopen.
> Papieren magazine: Symfonieorkest Vlaanderen vzw verstuurt een driemaandelijks magazine op basis van inschrijving of recent concertbezoek. Inschrijven kan via de website. Uitschrijven via info@symfonieorkest.be.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kan Symfonieorkest Vlaanderen vzw in geval van coproductie van voorstellingen occasioneel persoonsgegevens delen met één van zijn partners, teneinde zijn diensten te kunnen verstrekken. Dit kan gaan om gedeelde ticketverkoop, administratieve afhandelingen of gezamenlijke communicatie rond een concert.


Vaste partners van Symfonieorkest Vlaanderen zijn o.a.


Muziekcentrum De Bijloke
BOZAR - Paleis voor Schone Kunsten Brussel
Concertgebouw Brugge
In&Uit Brugge (Brugge Plus vzw)

 

Al deze organisaties houden zich aan de regels zoals beschreven in de GDPR.

Ticketnetwerk

Symfonieorkest Vlaanderen vzw behoort tot een ticketnetwerk dat werkt met ticketingsoftware ‘SRO’. De persoonsgegevens (contactgegevens) van klanten worden opgeslagen in dit ticketnetwerk. Die gegevens mogen echter enkel gebruikt worden door een andere organisatie bij de bestelling van tickets voor een evenement dat Symfonieorkest Vlaanderen vzw samen met hen organiseert en dit teneinde zijn diensten te kunnen verstrekken. Symfonieorkest Vlaanderen vzw maakt afspraken met zijn partners op het netwerk zodat allen de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van deze gegevens.
 

> De volgende organisaties maken gebruik van dit ticketnetwerk: In&Uit Brugge (Brugge Plus vzw), KAAP, Symfonieorkest Vlaanderen, MAfestival, Musea Brugge, Cultuurcentrum Brugge, Concertgebouw Brugge, MOOOV, Uitloket Oostende, MuZee, CC De Grote Post, Toerisme Oostende, TaZ, CC Mechelen, Uit in Mechelen, Musea Mechelen, OC De Kleine Beer (Beernem), CC De Schakel (Waregem), CC De Brouckère (Torhout), GC De Groene Meersen (Zedelgem), Dienst Cultuur en Toerisme Zedelgem, Staf Versluys Centrum (Bredene), Internationale Taptoe Vlaanderen.

> Waarom dit ticketnetwerk? Om de krachten te bundelen in het kader van een opdrachtencentrale onder culturele organisaties is dit netwerk opgestart onder leiding van Brugge Plus vzw. Dit biedt diverse voordelen. Dankzij de gedeelde database kan Symfonieorkest Vlaanderen vzw samen met de coproducerende organisaties een betere klantenservice verlenen.


Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Uw rechten omtrent uw gegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonsgegevens die aan ons is verstrekt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

In uw account op onze website en onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen en uw inschrijving te beheren voor de nieuwsbrief en ons drukwerk. U vindt er ook de mogelijkheid om u uit te schrijven op alle e-mails. In dat geval ontvangt u ook geen service mails of andere e-mails meer. Potentiële programmawijzigingen of andere nuttige informatie kunnen u hierdoor ontgaan.

Als u uw gegevens en bestelhistoriek volledig wil wissen kan u hiervoor ook contact met ons opnemen via info@symfonieorkest.be. In dat geval verwijderen wij uw naam, e-mailadres en bestelhistoriek uit onze systemen.

Vragen & feedback

We controleren geregeld of we aan deze Privacyverklaring zoals opgesteld in de GDPR voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
 

Symfonieorkest Vlaanderen vzw
info@symfonieorkest.be
09 292 75 58 (kantooruren)


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Symfonieorkest Vlaanderen vzw kan deze Privacyverklaring wijzigen en zal de wijzigingen communiceren op de homepage van www.symfonieorkest.be met verwijzing naar de geüpdatete versie. Onderaan deze pagina staat steeds de datum en het versienummer. De wijzigingen gaan automatisch van kracht na publicatie.


versie: 29.05.2018